Tham gia M88 – Nhận lời cảm ơn từ Maria Ozawa

Thời gian khuyến mãi còn 7 ngày 16 giờ 41 phút 23 giâyĐăng ký ngay

Tham gia M88 – Nhận lời cảm ơn từ Maria Ozawa.

tham gia m88 - nhận lời cảm ơn từ maria ozawa

1. Khuyến mãi áp dụng cho mọi thành viên thuộc trang cá độ m88 từ 01-07-2024 00:00:00 đến 2024-07-31 23:59:59

2. Thành viên nhấp chọn đăng ký tham gia khuyến mãi này.

3. Nạp tiền m88 tối thiểu là 1600 VND để có thể tham gia chương trình Lời Chúc Mừng Đặc Biệt từ Maria Ozawa. Toàn bộ số tiền cần gửi trong một giao dịch duy nhất. Gửi từng giao dịch nhỏ để có tổng số tiền quy định sẽ không hợp lệ nhận khuyến mãi này.

4. Khuyến mãi này chỉ hợp lệ một lần cho một người chơi.

5. Thành viên cần gửi thông tin sau đến bộ phận Chăm sóc khách hàng:

  • Nội dung lời chúc mừng (Ngắn, tối đa 30 giây cho video)
  • Thông tin liên lạc của người nhận (Tên, địa chỉ mail và số điện thoại).

6. Lời Cảm ơn từ Maria sẽ được gửi vào email từ bộ phận Chăm sóc khách hàng trong vòng nhanh nhất là bảy (7) ngày làm việc sau khi nhận được nội dung từ thành viên hợp lệ.

7. M88 Mansion toàn quyền điều chỉnh, hủy khuyến mãi bất kỳ lúc nào.

8. Điều kiện và điều khoản chung của M88 Mansion được áp dụng.

Link mới nhất